Termat dhe Kushtet

Faqja e internetit e vendosur në www.StrainLists.com (Faqja") është një vepër e mbrojtur nga e drejta e autorit që i përket StrainLists Holdings, Inc. ("StrainLists","Us"," Our", dhe/Ose ne"), dhe filialet e saj, filialet, kompania mëmë dhe kompani të tjera të ngjashme. StrainLists ofron në dyqan rishikimin e produktit dhe urdhërimin e shërbimeve nëpërmjet kioskave në dispanseri, si dhe faqet e internetit, duke përfshirë StrainLists.com dhe nën-domenet përkatëse, aplikacionet mobile dhe / ose softuerike që mbajnë përmbajtje në lidhje me varietetet e kanabisit dhe produktet e lidhura me to të cilat përfshijnë rishikime dhe vlerësime të ofruara nga përdoruesit e saj, drejtoritë e shpërndarësve të kanabisit dhe ofruesve mjekësorë, dhe lajmet e lidhura me kanabisin dhe artikuj të tjerë (kolektivisht, me të gjitha shërbimet e tjera të ofruara ngaStrainLists, "Shërbimet"). Disa karakteristika Të Faqes ose Shërbimeve mund t'i nënshtrohen udhëzimeve, kushteve ose rregullave shtesë, të cilat do të postohen në Sit ose Shërbime në lidhje me karakteristika të tilla. Të gjitha termat, udhëzimet dhe rregullat e tilla shtesë përfshihen duke iu referuar kësaj Marrëveshjeje. Referencat për "user", "you" dhe "your" ju referohen juve, një përdorues I Faqes dhe/ose Shërbimeve tona.

KËTO KUSHTE TË PËRDORIMIT ("MARRËVESHJA") PËRCAKTON KUSHTET LIGJËRISHT TË DETYRUESHME PËR PËRDORIMIN TUAJ TË FAQES DHE SHËRBIMEVE. DUKE HYRË OSE DUKE PËRDORUR FAQEN OSE SHËRBIMET, JU PO E PRANONI KËTË MARRËVESHJE DHE PËRFAQËSONI DHE GARANTONI SE KENI TË DREJTË, AUTORITET DHE KAPACITET PËR TË HYRË NË KËTË MARRËVESHJE. JU NUK MUND TË HYNI OSE TË PËRDORNI FAQEN OSE SHËRBIMET OSE TË PRANONI MARRËVESHJEN NËSE NUK KENI KAPACITET PËR TË HYRË NË KËTË MARRËVESHJE. NËSE NUK PAJTOHENI ME TË GJITHA DISPOZITAT E KËSAJ MARRËVESHJEJE, MOS HYNI DHE/OSE PËRDORNI SITIN OSE SHËRBIMET. NËSE JENI DUKE PËRDORUR SITIN OSE SHËRBIMET NË EMËR TË NJË KOMPANIE, ENTITETI OSE ORGANIZATE, JU PËRFAQËSONI DHE GARANTONI QË JENI NJË PËRFAQËSUES I AUTORIZUAR I NJË KOMPANIE, ENTITETI OSE ORGANIZATE TË TILLË ME AUTORITETIN PËR TA LIDHUR ATË ME KËTË MARRËVESHJE.

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES KËTO KUSHTE, PASI ATO PËRMBAJNË NJË MARRËVESHJE PËR TË ARBITRUAR DHE INFORMACIONE TË TJERA TË RËNDËSISHME NË LIDHJE ME TË DREJTAT, MJETET JURIDIKE DHE DETYRIMET TUAJA LIGJORE. MARRËVESHJA PËR TË ARBITRUAR KËRKON (ME PËRJASHTIM TË KUFIZUAR) QË TË PARAQISNI PRETENDIME QË KENI KUNDËR NESH NË ARBITRAZH DETYRUES DHE PËRFUNDIMTAR, DHE MË TEJ (1) DO T'JU LEJOHET TË NDIQNI PRETENDIME KUNDËR KOMPANISË VETËM NË BAZA INDIVIDUALE, JO SI PADITËS OSE ANËTAR I KLASËS NË NDONJË KLASË OSE VEPRIM PËRFAQËSUES OSE PROCEDIM, DHE (2) DO T'JU LEJOHET TË KËRKONI LEHTËSIM (PËRFSHIRË LEHTËSIMIN MONETAR, URDHËRUES DHE DEKLARUES) NË BAZA INDIVIDUALE.

 1. SHFAJËSIME TË RËNDËSISHME.

TË GJITHA INFORMACIONET QË PËRMBAHEN NË SIT DHE SHËRBIME JANË VETËM PËR QËLLIME INFORMATIVE. PËRMBAJTJA E POSTUAR nga StrainLists NË ÇDO FAQE NË INTERNET, KIOSK, APLIKACION CELULAR, KANAL TË MEDIAVE SOCIALE, SHËRBIM TË PËRMBAJTJES së PALËVE të TRETA ose REKLAMË ËSHTË vetëm për QËLLIME INFORMATIVE. StrainLists NUK MIRATON DHE NUK ËSHTË PËRGJEGJËS për SAKTËSINË OSE BESUESHMËRINË E, ÇDO MENDIMI, KËSHILLE, DEKLARATE ose INFORMACIONI tjetër TË BËRË në SIT ose SHËRBIME, PËRFSHIRË PËRMBAJTJEN e PËRDORUESIT dhe MATERIALET e PALËVE të TRETA (SECILA SIÇ PËRCAKTOHET më POSHTË). StrainLists NUK ËSHTË PËRGJEGJËS për MARRËDHËNIEN tuaj me NDONJË SHPËRNDARËS, VENDNDODHJE ME PAKICË, OFRUES TË KUJDESIT SHËNDETËSOR, NDONJË PALË të TRETË ose PËRDORUES të tjerë të FAQES ose SHËRBIMEVE. StrainLists NUK ËSHTË I DETYRUAR TË KONTROLLOJË SHPËRNDARËSIT, VENDET ME PAKICË, OFRUESIT E KUJDESIT SHËNDETËSOR OSE MENUTË E TYRE, PËRMBAJTJEN,OSE MERRET PËR TË PËRCAKTUAR NËSE ATA JANË TË KUALIFIKUAR OSE TË AUTORIZUAR ME LIGJ PËR TË OFRUAR SHËRBIMET E TYRE OSE PËR TË PËRCAKTUAR SAKTËSINË E MENYVE TË TYRE OSE INFORMACIONE TË TJERA QË ATA OFROJNË.

 • StrainLists nuk OFRON KËSHILLA MJEKËSORE. ÇDO INFORMACION I AKSESUAR PËRMES FAQES dhe SHËRBIMEVE, OSE BRENDA NDONJË PREJ FAQEVE OSE KANALEVE TË Mediave SOCIALE Të StrainLists ËSHTË VETËM PËR QËLLIME INFORMATIVE dhe EDUKATIVE, nuk KA për QËLLIM TË JETË ZËVENDËSUES I KËSHILLAVE MJEKËSORE, DIAGNOZËS ose TRAJTIMIT dhe nuk KA PËR QËLLIM TË MBULOJË TË GJITHA PËRDORIMET, UDHËZIMET, MASAT PARAPRAKE ose EFEKTET ANËSORE të MUNDSHME. NJË INFORMACION i TILLË PËRFSHIN, PA KUFIZIM, MATERIALE TË PALËVE të TRETA, PËRMBAJTJEN E PËRDORUESIT dhe Përmbajtjen E GJENERUAR Nga Listat E Tendosjes QË RRJEDHIN nga PËRMBAJTJA e PËRDORUESIT (P. Sh., PIKAT KRYESORE TË TENDOSJES, ATRIBUTET dhe të DHËNA të tjera). INFORMACIONI NË SIT dhe SHËRBIMET dhe I OFRUAR PËRMES Faqeve DHE KANALEVE TË Mediave SOCIALE Të StrainLists nuk DUHET të PËRDORET për DIAGNOSTIKIMIN ose TRAJTIMIN e NDONJË GJENDJE MJEKËSORE. GJITHMONË KONSULTOHUNI ME NJËOFRUES I KUALIFIKUAR I KUJDESIT SHËNDETËSOR NËSE KENI NDONJË PYETJE NË LIDHJE ME NJË GJENDJE MJEKËSORE. ASNJËHERË MOS E SHPËRFILLNI KËSHILLËN PROFESIONALE MJEKËSORE OSE MOS VONONI TA KËRKONI ATË PËR SHKAK TË DIÇKAJE QË KENI LEXUAR NË SIT, SHËRBIME OSE NË FAQET DHE KANALET E Mediave SOCIALE Të StrainLists

 • MOHIMET E MËSIPËRME DHE KUFIZIMET MBI PËRGJEGJËSINË NUK DO TË KUFIZOJNË MOHIMET DHE KUFIZIMET MË TË PËRGJITHSHME MBI PËRGJEGJËSINË NË SEKSIONET 9 DHE 10 OSE DIKU TJETËR NË KËTË MARRËVESHJE.
 1. PRANUESHMËRIA DHE LLOGARITË.

2.1 Pranueshmëria. Ju duhet të jeni 21 vjeç ose një pacient i kualifikuar mjekësor i marihuanës për të përdorur Sitin dhe/ose Shërbimet brenda Shteteve të bashkuara.

2.2 Krijimi I Llogarisë. Për të përdorur veçori të caktuara të Faqes (p.sh., për të përdorur Shërbimet), duhet të regjistroheni për një llogari Në StrainLists ("Llogaria E StrainLists") dhe të siguroni informacione të caktuara për veten tuaj siç kërkohet nga formulari i regjistrimit Të Faqes. Ju përfaqësoni dhe garantoni që: (a) të gjitha informacionet e kërkuara të regjistrimit që paraqisni janë të vërteta dhe të sakta; dhe (b) ju do të ruani saktësinë e një informacioni të tillë në çdo kohë. Ju nuk mund të krijoni Më shumë se Një Llogari StrainLists. StrainLists mund të pezullojë ose përfundojë Llogarinë Tuaj StrainLists në përputhje me Seksionet 6.4 dhe 11.

support@StrainLists.com

2.4 Përgjegjësitë E Llogarisë. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të Informacionit të hyrjes në Llogarinë Tuaj StrainLists dhe jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën Llogarinë tuaj StrainLists. Ju pranoni të njoftoni menjëherë StrainLists për çdo përdorim të paautorizuar, ose përdorim të dyshuar të paautorizuar, Të Llogarisë Tuaj StrainLists ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. StrainLists nuk mund dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që rrjedh nga dështimi juaj për të përmbushur kërkesat e mësipërme.

2.5 Shërbimet E Rrjeteve Sociale. Përndryshe, ne mund t'ju lejojmë të identifikoheni në Sit ose Shërbim ose përndryshe të lidhni Llogarinë Tuaj StrainLists me kredencialet tuaja të hyrjes nga faqe të caktuara të rrjeteve sociale (p.sh., Facebook Dhe Twitter) (SNS"). Nëse identifikoheni ose përndryshe shoqëroni Llogarinë Tuaj StrainLists me kredencialet tuaja të hyrjes NGA NJË SNS, ne mund të marrim informacion në lidhje me JU NGA SNS të tilla, në përputhje me termat dhe kushtet (p.sh., kushtet e përdorimit dhe politika e privatësisë) TË SNS ("KUSHTET SNS"). Nëse zgjidhni të ndani informacionin tuaj me KËTO SNS, ne do të ndajmë informacione me ta në përputhje me zgjedhjen tuaj. KUSHTET SNS TË SNS në fjalë do të zbatohen për informacionin që u zbulojmë atyre.

 1. SITE DHE APP CELULAR

3.1 Licencë. Në varësi të kushteve të kësaj Marrëveshjeje, StrainLists ju jep një licencë jo të transferueshme, jo ekskluzive për të përdorur Sitin dhe Shërbimet për përdorimin tuaj personal, jokomercial. Në varësi të kushteve të kësaj Marrëveshjeje, StrainLists ju jep një licencë jo të transferueshme, jo ekskluzive për të instaluar dhe përdorur Softuerin StrainLists vë në dispozicion për pajisjet mobile ("Aplikacioni Celular"), vetëm në formatin e kodit të objektit të ekzekutueshëm, vetëm në pajisjen tuaj mobile dore dhe për përdorimin tuaj personal, jotregtar. Siç përdoret në Këtë Marrëveshje, termi "Shërbime" përfshin Aplikacionin Celular.

3.2 Kufizime Të Caktuara. Të drejtat e dhëna për ju në Këtë Marrëveshje janë subjekt i kufizimeve të mëposhtme: (a) ju nuk do të licenconi, shisni, merrni me qira, jepni me qira, transferoni, caktoni, shpërndani, pritni ose përndryshe shfrytëzoni komercialisht Sitin ose Shërbimet; (b) ju nuk do të modifikoni, bëni vepra derivative të, çmontoni, përpiloni ose inxhinier i kundërt ndonjë pjesë Të Faqes ose Shërbimeve; (c) ju nuk do të hyni Në Sit ose Shërbime për të ndërtuar një shërbim të ngjashëm ose konkurrues; dhe (d) përveç siç thuhet shprehimisht këtu, shfaqet, postohet ose transmetohet në çfarëdo Forme ose me çfarëdo mjeti. Çdo lëshim, azhurnim ose shtesë tjetër në funksionalitetin e Faqes ose Shërbimeve në të ardhmen do t'i nënshtrohetkushtet e Kësaj Marrëveshjeje. Të gjitha të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera të pronarit në çdo faqe Ose Përmbajtje Shërbimesh duhet të ruhen në të gjitha kopjet e tyre.

3.3 Modifikim. StrainLists rezervon të drejtën, në çdo kohë, të modifikojë, pezullojë ose ndërpresë Sitin ose Shërbimet ose ndonjë pjesë të tij me ose pa paralajmërim. Ju pranoni që StrainLists nuk do të jetë përgjegjës për ju ose për ndonjë palë të tretë për ndonjë modifikim, pezullim ose ndërprerje të Faqes ose Shërbimeve ose ndonjë pjese të saj.

3.4 Pronësia. Duke përjashtuar Përmbajtjen E Përdoruesit, ju pranoni se të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në Sit dhe Shërbimet janë në pronësi të strainlists ose licensuesve Të StrainLists. Ofrimi I Faqes dhe Shërbimeve nuk transferon tek ju ose ndonjë palë e tretë ndonjë të drejtë, titull ose interes për ose për të drejta të tilla të pronësisë intelektuale. StrainLists dhe furnizuesit e saj rezervojnë të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë në këtë Marrëveshje.

3.5 Platformat E Aplikacioneve. Ju pranoni dhe bini dakord që disponueshmëria e Aplikacionit Celular varet nga platforma e aplikacioneve të palëve të treta nga e cila keni marrë Aplikacionin Celular, p.sh., Apple App Store® ose Dyqani Google Play® ("Platforma E Aplikacioneve"). Ju e pranoni që kjo Marrëveshje është mes jush dhe StrainLists dhe jo me Platformën E Aplikacioneve. StrainLists, Jo Platforma E Aplikacionit, është përgjegjëse vetëm Për Aplikacionin, përmbajtjen e tij, mirëmbajtjen, shërbimet mbështetëse dhe garancinë, dhe adresimin e çdo pretendimi në lidhje me to (p.sh., përgjegjësia e produktit, pajtueshmëria ligjore ose shkelja e pronësisë intelektuale). Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat e ngarkuara nga Platforma E Aplikacionit në lidhje me Aplikacionin Celular. Çdo Platformë Aplikacioni mund të ketë termat dhe kushtet e veta për të cilat duhet tëpajtohuni para se të shkarkoni Aplikacionin Celular prej tij. Ju pranoni të pajtoheni dhe licenca juaj për të përdorur Aplikacionin Celular kushtëzohet nga pajtueshmëria juaj me, të gjitha marrëveshjet e zbatueshme, termat dhe kushtet e përdorimit/shërbimit dhe politikat e tjera të Platformës Së aplikueshme Të Aplikacionit. Ju pranoni që Platforma App (dhe filialet e saj) është një përfitues i palës së tretë të kësaj Marrëveshjeje dhe do të ketë të drejtë të zbatojë këtë Marrëveshje. Shikoni Hyrjen dhe Shkarkimin e Aplikacionit Nga Apple® në Seksionin 14.5 më poshtë për terma dhe kushte shtesë nëse hyni ose shkarkoni Aplikacionin Celular nga Apple App Store.

 1. KOMUNIKIMIT

4.1 Mesazhet Me Tekst. Duke përdorur Shërbimet ose Softuerin, ju pranoni dhe pranoni Listat E StrainLists dhe ata që veprojnë në emër të tij duke ju dërguar mesazhe me tekst (SMS) në numrin e telefonit që na keni dhënë. Këto mesazhe mund të përfshijnë mesazhe operacionale në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve, si dhe marketing ose mesazhe të tjera promovuese. Mesazhet Nga StrainLists, kompanitë e saj të lidhura dhe ofruesit e nevojshëm të shërbimeve të palëve të treta, mund të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: komunikimet operacionale në lidhje me llogarinë tuaj Të Përdoruesit ose përdorimin e Shërbimeve, azhurnimet në lidhje me veçoritë e reja dhe ekzistuese në StrainLists, komunikimet në lidhje me promovimet e drejtuara nga ne ose partnerët tanë të palëve të treta, dhe lajmet Tarifat standarde të mesazheve me tekst të aplikuara nga telefoni juaj celulartransportuesi do të zbatohet për mesazhet me tekst që dërgojmë. Marrëveshja juaj për të marrë tekste promovuese nuk është kusht për blerjen e ndonjë malli ose shërbimi të ofruar nga StrainLists. Nëse ndryshoni ose çaktivizoni numrin e telefonit që keni dhënë Në StrainLists, duhet të azhurnoni informacionin e llogarisë tuaj për të na ndihmuar të mos komunikojmë pa dashje me këdo që fiton numrin tuaj të vjetër. Ju pranoni që tekstet, thirrjet ose mesazhet e paracaktuara mund të gjenerohen nga sistemet automatike të thirrjes telefonike dhe me këtë të hiqni dorë nga e drejta juaj për të ndjekur çdo pretendim që lind sipas Ligjit Për Mbrojtjen E Konsumatorit Telefonik ("TCPA"). Në masën që çdo pretendim sipas TCPA konsiderohet i pa-heqshëm, ju pranoni që duke përdorur Shërbimet ose duke hyrë Në Sit, ju jeni duke rënë dakord që çdo pretendim i tillë i pa-heqshëm që lind nënTCPA do të arbitrohet mbi një bazë individuale, jo në klasë ose përfaqësuese, siç përcaktohet Në Paragrafin 13.

4.2 Opt-Out. Duke nënshkruar këtë marrëveshje, ju jeni duke rënë dakord të merrni mesazhe me tekst derisa të hiqni dorë. Ju mund të zgjedhin nga marrja e mesazheve promovuese tekst nga StrainLists në çdo kohë duke iu përgjigjur NDALUAR për një mesazh promovuese tekst nga StrainLists. Ju mund të hiqni DORË nga marrja e të gjitha mesazheve me tekst nga StrainLists në çdo kohë duke fshirë llogarinë tuaj ose duke iu përgjigjur STOP ÇDO mesazhi me tekst nga StrainLists. SHËNIM: NËSE hiqni dorë nga marrja e të gjitha mesazheve me tekst nga StrainLists, nuk do të jeni në gjendje të përdorni Shërbime të caktuara pa rënë dakord të merrni mesazhe me tekst operacional. Ju mund të vazhdoni të merrni mesazhe me tekst për një periudhë të shkurtër ndërsa StrainLists përpunon kërkesën tuaj, dhe gjithashtu mund të merrni mesazhe me tekst që konfirmojnë marrjen e kërkesës tuaj për heqje dorë. Duke nënshkruar këtëmarrëveshje, ju po hiqni dorë nga e drejta juaj për të ndjekur çdo pretendim që lind sipas TCPA në lidhje me çdo mesazh që ju është dërguar ndërsa kërkesa për heqje dorë është në pritje. Në masën që çdo pretendim nën TCPA konsiderohet i pazgjidhshëm, ju pranoni që duke përdorur Shërbimet ose duke hyrë Në Sit, ju jeni duke rënë dakord që çdo pretendim i tillë i pa-heqshëm që lind nën TCPA do të arbitrohet mbi një bazë individuale, jo klasore ose përfaqësuese, siç përcaktohet Në Paragrafin 13.

4.3 Zgjedhja Përsëri Në. Ju mund të zgjedhni përsëri në marrjen e mesazheve me tekst nga StrainLists në çdo kohë duke iu përgjigjur START në një mesazh me tekst nga StrainLists.

4.4 Njoftimet E Shtytjes. Kur instaloni Aplikacionin Tonë Celular në pajisjen tuaj celular ju pranoni të merrni njoftime shtytëse, të cilat janë mesazhe që një aplikacion ju dërgon në pajisjen tuaj celular edhe kur Aplikacioni Celular nuk është i ndezur. Mund të çaktivizoni njoftimet duke vizituar faqen \"cilësimet\" të pajisjes suaj celular.

4.5 Email. Ju pranoni që ne mund t'ju dërgojmë email në lidhje me produktet dhe shërbimet tona, si dhe ato të palëve të treta. Ju mund të hiqni dorë nga postat elektronike promovuese duke ndjekur udhëzimet e çabonimit në një email promovues.

 1. PËRMBAJTJA E PËRDORUESIT

5.1 Përmbajtja E Përdoruesit. "Përmbajtja e përdoruesit" nënkupton çdo dhe të gjithë informacionin dhe përmbajtjen që një përdorues i paraqet, ose përdor Me Faqen ose Shërbimet, duke përfshirë pa kufizim, përmbajtjen në profilin e përdoruesit, rishikimet e përdoruesve dhe/ose postimet. Ju pranoni dhe bini dakord që StrainLists nuk është përgjegjës për Asnjë Përmbajtje Të Përdoruesit, duke përfshirë saktësinë, plotësinë, afatet kohore, vlefshmërinë, pajtueshmërinë e të drejtave të autorit, ligjshmërinë, mirësjelljen, cilësinë ose ndonjë aspekt tjetër të tij. StrainLists nuk merr përsipër dhe nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë personi ose përdoruesi tjetër për përdorimin tuaj ose keqpërdorimin e Ndonjë Përmbajtjeje Të Përdoruesit.

5.2 Përmbajtja E Përdoruesit-Kufizimet. Ju pranoni të mos përdorni Faqen, Shërbimet ose ndonjë nga faqet ose kanalet e Mediave sociale Të StrainLists për të mbledhur, ngarkuar, transmetuar, shfaqur ose shpërndarë Ndonjë Përmbajtje Përdoruesi që (a) shkel çdo të drejtë të palës së tretë, duke përfshirë çdo të drejtë të autorit, markës tregtare, patentës, sekret tregtar, të drejtë morale, të drejtë privatësie, të drejtë publiciteti, ose ndonjë pronë tjetër intelektuale ose të drejtë pronësie; (b) është e paligjshme, ngacmuese, abuzive, torturuese, kërcënuese, e dëmshme, pushtuese e privatësisë së tjetrit, vulgare, shpifëse, false, mashtruese me dashje, p. sh., material që Nxit Racizmin, fanatizmin, Urrejtjen ose dëmin fizik të çdo lloji kundër çdo grupi ose individi) ose material ndryshe kundërshtues I Çdollojit ose natyrës; ose (c) në kundërshtim me çdo ligj, rregullore ose detyrime ose kufizime të vendosura nga ndonjë palë e tretë.

5.3 Përmbajtja E Përdoruesit-Përgjegjësitë Tuaja. Ju jeni vetëm përgjegjës për Përmbajtjen Tuaj Të Përdoruesit. Ju supozoni të gjitha rreziqet që lidhen me përdorimin e Përmbajtjes Tuaj Të Përdoruesit, duke përfshirë çdo mbështetje në saktësinë, plotësinë ose dobinë e saj nga të tjerët, ose ndonjë zbulim të Përmbajtjes Tuaj Të Përdoruesit që ju bën ju ose ndonjë palë të tretë personalisht të identifikueshëm. Ju në këtë mënyrë përfaqësoni dhe garantoni që Përmbajtja Juaj E Përdoruesit të mos shkelë Politikën E Pranueshme Të Përdorimit (të përcaktuar më poshtë). Ju nuk mund të deklaroni ose nënkuptoni që Përmbajtja Juaj E Përdoruesit është në asnjë mënyrë e siguruar, sponsorizuar ose miratuar nga StrainLists. Ju pranoni dhe bini dakord që StrainLists nuk është përgjegjës për Asnjë Përmbajtje Të Përdoruesit, duke përfshirë saktësinë, plotësinë, afatet kohore, vlefshmërinë, pajtueshmërinë e të drejtave të autorit, ligjshmërinë, mirësjelljen, cilësinë ose ndonjë aspekt tjetër të tij.StrainLists nuk merr përsipër dhe nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë personi ose përdoruesi tjetër për përdorimin tuaj ose keqpërdorimin e Ndonjë Përmbajtjeje Të Përdoruesit. Për shkak se vetëm ju jeni përgjegjës për Përmbajtjen tuaj Të Përdoruesit (dhe jo Listat E Ngushta), ju mund të ekspozoheni ndaj përgjegjësisë nëse, për shembull, Përmbajtja Juaj E Përdoruesit shkel Politikën E Pranueshme Të Përdorimit ose ligjet e tjera në fuqi. StrainLists nuk është i detyruar të rezervojë Çdo Përmbajtje Të Përdoruesit dhe Përmbajtja E Përdoruesit mund të fshihet në çdo kohë. Ju jeni vetëm përgjegjës për krijimin e kopjeve rezervë të Përmbajtjes Tuaj Të Përdoruesit, nëse dëshironi.

5.4 Licencë. Ju në këtë mënyrë jepni, dhe ju përfaqësoni dhe garantoni se keni të drejtë të jepni, Për Të Humbur një licencë të parevokueshme, joekskluzive, pa mbretëri dhe plotësisht të paguar, në të gjithë botën për të riprodhuar, shpërndarë, shfaqur dhe kryer publikisht, përgatitur vepra derivative të, inkorporuar në vepra të tjera, dhe përndryshe përdorni Përmbajtjen Tuaj Të përdoruesit, dhe për të dhënë nënlicensat e sa më sipër, vetëm për qëllime të përfshirjes Së Përmbajtjes Tuaj Të Përdoruesit në Sit dhe Shërbime. Ju pranoni të hiqni dorë në mënyrë të pakthyeshme (dhe të shkaktoni heqjen dorë) nga çdo pretendim dhe pohim i të drejtave morale ose atribuimit në lidhje me Përmbajtjen tuaj Të Përdoruesit.

5.5 Reagime. Nëse ju jepni StrainLists ndonjë reagim ose sugjerime në lidhje Me Faqen ose Shërbimet ("Feedback"), ju me anë të kësaj të caktojë Në StrainLists të gjitha të drejtat në Reagime dhe të bien dakord se StrainLists do të ketë të drejtë të përdorin Reagime të Tilla dhe informacion të lidhur në çdo mënyrë që ajo e konsideron të përshtatshme. StrainLists do të trajtojë Çdo Reagim që ju ofroni Në StrainLists si jo-konfidencial dhe jo-pronësor. Ju pranoni që ju nuk do të paraqesë Në StrainLists ndonjë informacion apo ide që ju e konsideroni të jetë konfidencial ose të pronarit.

 1. POLITIKA E PRANUESHME E PËRDORIMIT.


6.1 Komente. Ju duhet të keni një llogari të vlefshme dhe adresë emaili për të lënë një përmbledhje në Listat E Strain. Para se të postoni një përmbledhje, do t'ju duhet të verifikoni adresën tuaj të postës elektronike të lidhur me llogarinë tuaj StrainLists. Ju pranoni të mos postoni komente në Sit, Shërbime ose ndonjë nga faqet ose kanalet e Mediave sociale Të StrainLists që nuk bazohen në përvojën tuaj personale ose janë krijuar ndryshe për ndonjë qëllim tjetër përveç sigurimit të përdoruesve të tjerë në Sit me një përshkrim të saktë të përvojës suaj personale. Shqyrtimet e bazuara në përvojën e dorës së dytë, jo personale nuk lejohen. Përveç kufizimeve të tjera të përfshira në Politikën E Përdorimit Të Pranueshëm, rishikimet e postuara në Sit, Shërbime ose ndonjë nga faqet ose kanalet e Mediave sociale Të StrainLists nuk duhet: (a) të shkruhetekskluzivisht me shkronja të mëdha; (b) të plagjiarizohet; (c) përmbajnë spam, reklama dhe/ose lidhje me faqet e internetit të jashtme; (d) përmbajnë informacione përçmuese për ndonjë punonjës Shpërndarës ose ndonjë person tjetër, (e) përmbajnë përshkrime tepër të hollësishme ose seksuale të pamjes fizike të një individi, ose sulme të turpshme personale kundër një individi ose grupi specifik individësh të lidhur Me Shpërndarësin, (f) përmbajnë referenca Për Shpërndarësit ose konkurrentët përveç produktit ose Shpërndarësit që rishikohet, ose (g) përmbajnë ankesa personale Nëse jeni pronar, vullnetar ose punonjës i Një Shpërndarësi, mund të mos postoni komente për Shpërndarësin ose produktet tuaja ose Për Shpërndarësin ose produktet e konkurrentëve tuaj. Si pronar I Një Shpërndarësi, ju jeni përgjegjës përmoderimi dhe zbatimi I Politikës Së Përdorimit Të Pranueshëm në të gjitha rishikimet e postuara në faqen Tuaj Dispensare.

6.2 Fotografitë. Skedarët e imazheve duhet të shfaqin ekskluzivisht produktet që ilustrojnë dhe nuk duhet të përfshijnë pjesë të trupit, sfonde të çrregullta ose të rrëmujshme, mbështjellës produkti, monedhë, vegla, emra markash ose ndonjë objekt tjetër përveç vetë produktit. Skedarët e imazheve duhet të jenë të qartë dhe nuk duhet të jenë të paqartë, të paqartë ose të përmbajnë ndonjë reflektim flash. Produktet duhet të përqendrohen në skedarin e imazhit. Skedarët e imazheve duhet të përmbajnë një përshkrim të saktë të produktit që ilustrojnë. Skedarët e imazheve nuk mund të përmbajnë pornografi ose imazhe të tjera grafike dhe përndryshe duhet të respektojnë udhëzimet e përcaktuara në Këtë Seksion 6.

6.3 Kufizimet Teknologjike. Përveç kësaj, ju pranoni të mos përdorni Faqen ose Shërbimet për të: (a) ngarkoni, transmetoni ose shpërndani ndonjë virus kompjuterik, krimba ose ndonjë softuer që synon të dëmtojë ose ndryshojë një sistem kompjuterik ose të dhëna; (b) dërgoni reklama të pakërkuara ose të paautorizuara, materiale promovuese, postë junk, spam, letra zinxhir, skema piramidale, ose ndonjë formë tjetër të mesazheve dyfishuese ose të pakërkuara, qoftë komerciale ose ndryshe; (c) korrni, mblidhni, mblidhni ose mblidhni informacione ose të dhëna në lidhje me përdoruesit e tjerë, barrë e panevojshme për serverët ose rrjetet e lidhura me sitin ose shërbimet ose shkelin rregulloret, politikat ose procedurat e rrjeteve të tilla; (e) përpjekje për të ose për të imituar një tjetërpërdoruesit ose StrainLists ose të fitojë qasje të paautorizuar Në Faqen ose Shërbimet, sisteme të tjera kompjuterike ose rrjete të lidhura ose të përdorura së bashku me Faqen ose Shërbimet, përmes minierave të fjalëkalimeve ose mjeteve të tjera; (f) ngacmojnë ose ndërhyjnë në përdorimin dhe gëzimin e Një përdoruesi tjetër Të Faqes ose Shërbimeve; ose (g) futni softuer ose agjentë ose skripte të automatizuara Në Sit ose Shërbime në mënyrë që të prodhojnë llogari të shumta, të gjenerojnë kërkime të automatizuara, kërkesa dhe pyetje, ose

6.4 Monitorimi, Pezullimi dhe Ndërprerja. Ne rezervojmë të drejtën (por nuk kemi asnjë detyrim) të rishikojmë Çdo Përmbajtje Të Përdoruesit (përfshirë ndonjë skedar imazhi ose rishikime), të hetojmë dhe/ose të ndërmarrim veprimet e duhura kundër jush sipas gjykimit tonë (përfshirë heqjen ose modifikimin E Përmbajtjes tuaj Të Përdoruesit, ndërprerjen E Llogarisë Tuaj StrainLists në përputhje Me Seksionin 11, dhe/ose raportimin tuaj tek autoritetet e zbatimit të ligjit) nëse ne në diskrecionin tonë dyshojmë se keni shkelur Politikën E Përdorimit Të Pranueshëm ose ndonjë dispozitë tjetër të kësaj Marrëveshjeje

 1. DËMSHPËRBLIMIT.

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të mbani Lista Sitë (dhe oficerët, punonjësit dhe agjentët e saj) të padëmshëm nga çdo dhe të gjitha humbjet, dëmet, detyrimet, pretendimet, veprimet, gjykimet, çmimet, gjobat, gjobat, kostot dhe/ose shpenzimet (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) që rrjedhin nga ose në lidhje me ndonjë kërkesë ose kërkesë të bërë nga ndonjë palë e tretë për shkak të (i) përdorimi juaj ose keqpërdorimi I Faqes ose Shërbimeve, (ii) Përmbajtja Juaj E Përdoruesit, (iii) shkelja juaj e kësaj Marrëveshjeje; ose (iv) shkelja juaj e ligjeve ose rregulloreve në fuqi. StrainLists rezervon të drejtën, me shpenzimet tuaja, të marrë mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të na dëmshpërbleni dhe ju pranoni të bashkëpunoni me mbrojtjen tonë të këtyre pretendimeve. Ju pranoni të mos zgjidhni asnjë çështje pa parapëlqimi me shkrim i StrainLists. StrainLists do të përdorë përpjekje të arsyeshme për t'ju njoftuar për çdo pretendim, veprim ose procedim të tillë pasi të bëheni të vetëdijshëm për të.

 1. NDËRVEPRIMET E PALËVE TË TRETA; MATERIALET E PALËVE TË TRETA; MARRËVESHJET; MENUTË; PËRDORUESIT E TJERË; LIRIM.

8.1 Ndërveprimet E Palëve Të Treta. Gjatë përdorimit të Faqes ose Shërbimit, ju mund të hyni në korrespondencë me, të blini mallra dhe/ose shërbime nga, ose të merrni pjesë në promovime të ofruesve të shërbimeve të palëve të treta, reklamuesve ose sponsorëve që tregojnë mallrat dhe/ose shërbimet e tyre përmes Shërbimit. Në veçanti, StrainLists nuk është palë në ndonjë transaksion që mund të hyni me një palë të tretë. Çdo aktivitet i tillë, dhe çdo term, kusht, garanci ose përfaqësim i lidhur me një aktivitet të tillë, është vetëm midis jush dhe palës së tretë në fuqi. StrainLists nuk do të ketë asnjë përgjegjësi, detyrim ose përgjegjësi për ndonjë korrespondencë, blerje, transaksion ose promovim të tillë midis jush dhe ndonjë pale të tretë të tillë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj të merrni masa paraprake të arsyeshmenë të gjitha veprimet dhe ndërveprimet me çdo palë të tretë me të cilën ndërveproni përmes Shërbimit.

8.2 Materialet E Palëve Të Treta. Faqja Ose Shërbimet mund të shfaqin, përfshijnë ose vënë në dispozicion përmbajtje të palëve të treta (duke përfshirë të dhëna, informacione, aplikacione artikujsh ose produkte, shërbime dhe/ose materiale të tjera) ose të përmbajnë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, shërbime dhe reklama për palë të treta siç Janë Marrëveshjet Dhe Menutë dispensare, duke përfshirë çmimet, emrat e produkteve dhe përshkrimet e produkteve Secila Menu (e përcaktuar Më poshtë) ( Ju pranoni dhe bini dakord që StrainLists nuk është përgjegjës për Materialet e Palëve të Treta, duke përfshirë saktësinë, plotësinë, afatet kohore, vlefshmërinë, pajtueshmërinë e të drejtave të autorit, ligjshmërinë, mirësjelljen, cilësinë ose ndonjë aspekt tjetër të tyre. StrainLists nuk merr përsipër dhe nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ju oseçdo person ose përdorues tjetër për Çdo Material Të Palës së Tretë. Materialet Dhe lidhjet e Palëve të treta me to sigurohen vetëm si një lehtësi për ju dhe ju i përdorni dhe i përdorni ato plotësisht në rrezikun tuaj. Kur lidheni me Një Material Të Palës së Tretë, zbatohen kushtet dhe politikat e zbatueshme të palës së tretë, duke përfshirë praktikat e privatësisë dhe mbledhjes së të dhënave të palës së tretë. Ju duhet të bëni çfarëdo hetimi që ndiheni të nevojshëm ose të përshtatshëm përpara se të vazhdoni me ndonjë transaksion në lidhje me Një Material të Tillë Të Palës së Tretë.

8.3 Merret. Faqja Ose Shërbimet mund të shfaqin, përfshijnë ose vënë në dispozicion kuponë, kode promovuese, dhurata, mostra dhe oferta të tjera nga shpërndarësit e listuar (kolektivisht, "Marrëveshje"). Marrëveshjet përbëjnë" Materiale Të Palëve të Treta " sipas kësaj Marrëveshjeje. StrainLists shfaq Këto Marrëveshje Në Sit dhe Shërbime si një formë reklame vetëm për shpërndarësin e listës ("Offeror"). Të gjitha Marrëveshjet ofrohen drejtpërdrejt nga Ofertuesi në fuqi dhe mund t'i nënshtrohen kushteve, kushteve ose kufizimeve shtesë të Ofertuesit ose sipas ligjit në fuqi, pavarësisht nëse termat, kushtet ose kufizimet e tilla shtesë përfshihen shprehimisht në Sit ose Shërbime. Ofertuesi, dhe jo StrainLists, është përgjegjës vetëm për: (a) shpengimin eMarrëveshje; (b) pajtueshmëria e të gjitha aspekteve të Marrëveshjes me ligjin në fuqi (përfshirë pa kufi, reklamën, shpengimin dhe termat, kushtet dhe kufizimet që lidhen me To); (c) të gjitha mallrat dhe shërbimet që ju ofron në Lidhje me Marrëveshjen; dhe (d) të gjitha dëmtimet, sëmundjet, dëmet, pretendimet, detyrimet dhe kostot mund të bëjë që ju të vuani, drejtpërdrejt ose indirekt, plotësisht ose pjesërisht, pavarësisht nëse lidhet me përdorimin ose shpengimin e Një Marrëveshjeje apo jo.

8.4 Përdoruesit E Tjerë. Çdo përdorues I Faqes ose Shërbimeve është përgjegjës vetëm për çdo Dhe Të gjithë Përmbajtjen E Tij Të Përdoruesit dhe Materialet e Palëve të Treta. Për shkak se ne nuk kontrollojmë Përmbajtjen E Përdoruesit dhe/ose Materialet e Palëve të Treta, ju pranoni dhe bini dakord që ne nuk jemi përgjegjës për Asnjë Përmbajtje Përdoruesi dhe/ose Materiale të Palëve të Treta, ne nuk bëjmë asnjë garanci në lidhje me saktësinë, monedhën, përshtatshmërinë ose cilësinë e Çdo Përmbajtje Përdoruesi dhe/Ose Materiale Të Palëve të Treta, dhe ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për Ndërveprimet tuaja me Përdoruesit e Tjerë Të Faqes ose Shërbimit (përfshirë Shpërndarësit) janë vetëm midis jush dhe një përdoruesi të tillë. Ju pranoni që Listat E Tendosjeve nuk do të jenë përgjegjëse për ndonjë humbje ose dëmtim të shkaktuar si rezultat i ndonjë ndërveprimi të tillë. Nëse ka një mosmarrëveshje midis jushdhe çdo përdorues I Faqes ose Shërbimit, ne nuk kemi asnjë detyrim të përfshihemi.

8.5 Lirimi. Në konsideratë të përdorimit Tuaj Të Faqes Dhe Shërbimeve, ju me anë të kësaj lirimin dhe përgjithmonë shkarkimin StrainLists (dhe zyrtarët tanë, punonjësit, agjentët, pasardhësit, dhe cakton) nga, dhe me anë të kësaj të heqë dorë dhe të heqë dorë nga të drejtat tuaja në lidhje me, secili dhe çdo mosmarrëveshje e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja, pretendim, polemikë, kërkesë, e njohur ose e panjohur, që ka lindur ose, çdo ndërveprim me, ose veprim ose mosveprim të përdoruesve të tjerë të faqes ose shërbimit, ndërveprime Të Palëve të Treta ose materiale të palëve të treta. NËSE JENI BANOR I KALIFORNISË,JU HIQNI DORË NGA NENI 1542 I KODIT CIVIL TË KALIFORNISË NË LIDHJE ME SA MË SIPËR, I CILI THOTË: "NJË LËSHIM I PËRGJITHSHËM NUK SHTRIHET NË PRETENDIMET TË CILAT KREDITORI OSE PALA LËSHUESE NUK I NJEH OSE DYSHON SE EKZISTOJNË NË FAVOR TË TIJ OSE TË SAJ NË KOHËN E EKZEKUTIMIT TË LIRIMIT DHE SE, NËSE DIHET NGA AI OSE AJO DO TË KISHTE NDIKUAR MATERIALISHT NË ZGJIDHJEN E TIJ ME DEBITORIN OSE PALËN E LIRUAR."Nëse jeni një banor jo-Kaliforni, ju pranoni që lirimi i mësipërm vlen për të gjitha pretendimet, përfshirë pretendimet që nuk e dinit se ekzistonin në kohën kur keni nënshkruar këtë Marrëveshje.

 1. SHFAJËSIMET

FAQJA DHE SHËRBIMET OFROHEN "AS-IS" DHE "AS AVAILABLE" DHE NE (DHE FURNIZUESIT TANË) SHPREHIMISHT MOHOJMË, NË MASËN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI, ÇDO GARANCI DHE KUSHTE TË ÇDO LLOJI, QOFTË TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË OSE KUSHTET E TREGTIMIT, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, TITULLIN, KËNAQËSINË E QETË, SAKTËSINË OSE MOS-SHKELJEN. PA KUFIZUAR SA MË SIPËR, StrainLists (DHE FURNIZUESIT tanë) NUK BËJNË ASNJË GARANCI SE FAQJA OSE SHËRBIMET: (A) DO TË PLOTËSOJNË KËRKESAT TUAJA; (B) do të JETË në DISPOZICION NË NJË BAZË TË PANDËRPRERË, NË kohë, TË SIGURT OSE PA GABIME; OSE (C) do të JETË I SAKTË, I BESUESHËM, PA VIRUSE ose KOD tjetër TË DËMSHËM, I PLOTË, I LIGJSHËM ose I SIGURT.

DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN E GARANCIVE TË NËNKUPTUARA, KËSHTU QË PËRJASHTIMI I MËSIPËRM MUND TË MOS ZBATOHET PËR JU

 1. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Në MASËN MË të PLOTË TË LEJUAR nga LIGJI NË FUQI, Në ASNJË RAST StrainLists (DHE FURNITORËT TANË) NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS NDAJ JUSH ose NDONJË PALE të TRETË për NDONJË FITIM TË HUMBUR OSE NDONJË DËM INDIREKT, PASUES, SHEMBULLOR, TË RASTËSISHËM, TË VEÇANTË ose NDËSHKUES QË RRJEDH NGA OSE NË LIDHJE me KËTË MARRËVESHJE OSE PËRDORIMIN TUAJ, OSE PAMUNDËSINË për TË PËRDORUR, SITIN OSE SHËRBIMET, EDHE nëse QASJA DHE PËRDORIMI I FAQES DHE SHËRBIMEVE JANË NË DISKRECIONIN DHE RREZIKUN TUAJ, DHE JU DO TË JENI PËRGJEGJËS VETËM PËR ÇDO DËMTIM TË SISTEMIT TUAJ KOMPJUTERIK OSE HUMBJE TË TË DHËNAVE QË REZULTOJNË NGA KJO. PAVARËSISHT NGA ÇDO GJË NË TË KUNDËRTËN QË PËRMBAHET KËTU, Përgjegjësia E StrainLists (DHE FURNITORËVE TANË) NDAJ JUSH PËR ÇDO DËM QË RRJEDH OSE LIDHET ME KËTË MARRËVESHJE (PËR ÇDO SHKAKÇFARËDO DHE PAVARËSISHT NGA FORMA e VEPRIMIT), NË ÇDO KOHË DO TË JETË I KUFIZUAR NË MË TË MADHE TË (A) PESËDHJETË DOLLARË AMERIKANË ($50) ose (B) SHUMAT QË JU KENI PAGUAR StrainLists NË PARA 12 MUAJ (NËSE KA). EKZISTENCA E MË SHUMË SE NJË PRETENDIMI NUK DO TA ZGJEROJË KËTË KUFI.

DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNË KUFIZIMIN OSE PËRJASHTIMIN E PËRGJEGJËSISË PËR RASTËSINË E DËMEVE PASUESE, KËSHTU QË KUFIZIMI OSE PËRJASHTIMI I MËSIPËRM MUND TË MOS ZBATOHET PËR JU DHE GJITHASHTU MUND TË KENI TË DREJTA TË TJERA LIGJORE QË NDRYSHOJNË NGA JURIDIKSIONI NË JURIDIKSION.

 1. AFATI DHE PËRFUNDIMI.

Në varësi të Këtij Seksioni, Kjo Marrëveshje do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë ndërsa përdorni Sitin ose Shërbimet. Ne mund (a) të pezullojmë të drejtat tuaja për të përdorur Sitin dhe/ose Shërbimet (përfshirë Llogarinë Tuaj StrainLists) ose (b) të ndërpresim këtë Marrëveshje, në çdo kohë për ndonjë arsye sipas gjykimit tonë, përfshirë për çdo përdorim Të Faqes ose Shërbimeve në kundërshtim me këtë Marrëveshje. Pas përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, Llogaria Juaj StrainLists dhe e drejta për të hyrë dhe përdorur Sitin dhe Shërbimet do të përfundojnë menjëherë. Ju e kuptoni që çdo ndërprerje e Llogarisë Tuaj StrainLists përfshin fshirjen e Përmbajtjes Tuaj Të Përdoruesit të lidhur me të nga Faqja Jonë, Shërbimet dhe bazat e të dhënave të drejtpërdrejta. StrainLists nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për ju për çdo përfundim Të Kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë edhe përndërprerja e Llogarisë Tuaj StrainLists ose fshirja e Përmbajtjes Tuaj Të Përdoruesit. Edhe pas përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, dispozitat e mëposhtme të kësaj Marrëveshjeje do të mbeten në fuqi: Seksionet 3.2-3.4, 4-14.

 1. POLITIKA E TË DREJTAVE TË AUTORIT.

StrainLists respekton pronësinë intelektuale të të tjerëve dhe kërkon që përdoruesit e Faqes dhe Shërbimeve tona të bëjnë të njëjtën gjë. Në lidhje me Faqen dhe Shërbimet tona, ne kemi miratuar dhe zbatuar një politikë që respekton ligjin për të drejtat e autorit që parashikon heqjen e çdo materiali shkelës dhe përfundimin, në rrethana të përshtatshme, të përdoruesve të Faqes dhe Shërbimeve tona të cilët janë shkelës të përsëritur të të drejtave të pronësisë intelektuale, përfshirë të drejtat e autorit. Nëse besoni se një nga përdoruesit tanë është, përmes përdorimit të Faqes dhe Shërbimeve tona, duke shkelur në mënyrë të paligjshme të drejtat e autorit(ve) në një vepër, dhe dëshironi të hiqni materialin e pretenduar të cenuar, informacioni i mëposhtëm në formën E një njoftimi me shkrim (në përputhje me 17 U. S. c. § 512(c)) :

12.1 nënshkrimi juaj fizik Ose elektronik;

12.2 Identifikimi i punës(eve) të mbrojtura nga e drejta e autorit që ju pretendoni se janë shkelur;

12.3 Identifikimi i materialit mbi shërbimet tona që ju pretendoni se është cenues dhe që ju kërkoni që ne të heqim;

12.4 informacion I Mjaftueshëm për të na lejuar të gjejmë një material të Tillë;

12.5 adresa Juaj, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike;

12.6 një deklaratë që ju keni një besim të mirë besimi se përdorimi i materialit kundërshtues nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtës së autorit, agjenti i tij ose sipas ligjit; dhe

12.7 një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e dëshmisë së rreme, që ju jeni ose pronari i të drejtës së autorit që dyshohet se është shkelur ose që jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të së drejtës së autorit.

Ju lutemi vini re se, në përputhje me 17 u. S. c. § 512(f), çdo keqinterpretim i faktit material (falsitete) në një njoftim me shkrim automatikisht i nënshtron palës ankuese përgjegjësinë për dëmet, kostot dhe tarifat e avokatit të shkaktuara nga ne në lidhje me njoftimin me shkrim dhe pretendimin për shkelje të së drejtës së autorit.legal@StrainLists.com

 1. MARRËVESHJA E ARBITRAZHIT DHE HEQJA DORË NGA GJYKIMI I JURISË, HEQJA DORË NGA VEPRIMI I KLASËS DHE KLAUZOLA E PËRZGJEDHJES SË FORUMIT.

Me përjashtim të mosmarrëveshjeve të sjella në gjykatën e kërkesave të vogla, të gjitha mosmarrëveshjet midis jush dhe StrainLists që dalin nga, në lidhje me Ose në lidhje me Faqen ose Shërbimet do të zgjidhen ekskluzivisht përmes arbitrazhit detyrues në përputhje me rregullat e Atëhershme aktuale të Shoqatës Amerikane Të Arbitrazhit ("aaa") për arbitrazhin tregtar dhe jo në gjykatë. Kjo marrëveshje për të arbitruar zbatohet për çdo kërkesë të sjellë sipas ligjeve të çdo shteti ose qeverie kombëtare, përfshirë pretendimet sipas Ligjit Telefonik Për Mbrojtjen e Konsumatorit të vitit 1991, Aktit Të Komisionit Federal Të Tregtisë, Aktit Të Sigurisë së Produkteve Të Konsumatorit ose ndonjë ligji ose urdhërese tjetër federale, shtetërore ose lokale. Nuk ka asnjë gjyqtar apo juri në arbitrazh dhe ju jeni duke rënë dakord të hiqni dorë nga e drejta juaj për të ndjekur pretendimet në gjykatë në masën më të madhelejuar me ligj. Procedurat e arbitrazhit janë më të thjeshta dhe më të kufizuara sesa rregullat e zbatueshme në gjykatë dhe rishikimi nga një gjykatë është i kufizuar. JU DHE StrainLists BIEN DAKORD se ÇDO ARBITRAZH I tillë DO TË KRYHET NË BAZA INDIVIDUALE dhe jo në NJË KLASË, KONSOLIDUAR OSE VEPRIM PËRFAQËSUES. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë në këtë Marrëveshje për të kundërtën, nëse heqja dorë nga klasa dhe përfaqësuesi i veprimit në dënimin paraprak konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, megjithatë, as ju dhe as ne nuk kemi të drejtë për arbitrazh, dhe çdo kërkesë për veprim të klasës ose përfaqësuesit do të vazhdojë në një gjykatë kompetente juridiksioni Në King County, Uashington. Kjo marrëveshje arbitrazhi është lidhur dhe e zbatueshme në pajtim me Aktin Federal Të Arbitrazhit. Çmimi i arbitrit mund të futet në çdo gjykatë tëjuridiksioni kompetent. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë në këtë Marrëveshje për të kundërtën, ne pajtohemi që Nëse StrainLists bën ndonjë ndryshim të ardhshëm në këtë dispozitë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, ajo nuk do të zbatohet për ndonjë pretendim individual(s) për të cilin ju tashmë keni dhënë njoftim Për StrainLists. Informacioni mbi aaa dhe si të filloni arbitrazhin mund të gjenden në www.adr.org ose duke telefonuar 800-778-7879. Nëse arbitrazhi në këtë seksion dispozitë është gjetur i pazbatueshëm ose për të mos aplikuar për një mosmarrëveshje të caktuar, atëherë procedimi duhet të sillet ekskluzivisht në një gjykatë kompetente në King County, Uashington. Ju pranoni juridiksionin ekskluziv të një gjykate të tillë për këtë qëllim. Në masën që zbatueshmëria e kësaj Marrëveshjeje kërkon referencë për çdo ligj shtetëror, Palët bien dakord referencë të tillëdo të jetë për ligjet e Shtetit Të Uashingtonit pa marrë parasysh dispozitat e konfliktit të ligjit.

support@StrainLists.com

13.2 Konfidencialiteti. Të gjitha aspektet e procedurës së arbitrazhit, dhe çdo vendim, vendim ose çmim nga arbitri, do të jenë rreptësisht konfidenciale për të mirën e të gjitha palëve.

13.3 Ndryshimet E Ardhshme Në Marrëveshjen E Arbitrazhit. Pavarësisht nga ndonjë dispozitë në Këto Kushte për të kundërtën, ne jemi dakord se në qoftë se ajo bën ndonjë ndryshim të ardhshëm në Këtë Marrëveshje Arbitrazhi (përveç një ndryshim Në Adresën E Njoftimit), ndërsa ju jeni një përdorues I Shërbimit, ju mund të refuzojë çdo ndryshim të tillë duke na dërguar njoftim me shkrim brenda tridhjetë (30) ditë kalendarike të ndryshimit Në Adresën E Njoftimit të dhënë Në Seksionin më poshtë. Duke hedhur poshtë çdo ndryshim në të ardhmen, ju jeni duke rënë dakord që ju individualisht do të arbitrojë çdo mosmarrëveshje mes nesh në përputhje me gjuhën e Kësaj Marrëveshjeje Të Arbitrazhit që nga data e keni pranuar së pari Këto Kushte (ose pranuar ndonjë ndryshim të mëvonshëm në këto Kushte).

 1. PËRGJITHSHME

14.1 Asnjë Mbështetje ose Mirëmbajtje. Ju pranoni dhe pajtoheni që StrainLists nuk do të kenë asnjë detyrim t'ju ofrojnë ndonjë mbështetje ose mirëmbajtje në lidhje me Sitin ose Shërbimet.

14.2 Ndryshimet Në Kushtet e Përdorimit. Ne mund t'i ndryshojmë Këto Kushte në çdo kohë sipas gjykimit tonë të vetëm. Nëse e bëjmë këtë, Ne do të postojmë Kushtet e modifikuara në Shërbim. Modifikimet do të jenë efektive menjëherë. Ju pranoni të rishikoni këto Kushte në mënyrë periodike në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo modifikim. Përdorimi i vazhdueshëm I Faqes ose Shërbimeve tona pas njoftimit të ndryshimeve të tilla do të tregojë njohjen tuaj të ndryshimeve të tilla dhe marrëveshjen për t'u lidhur me termat dhe kushtet e ndryshimeve të tilla.

14.3 Të Drejtat E Autorit / Informacionet E Markës Tregtare. Copyright © 2016, StrainLists Holdings, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. StrainLists®; logoja StrainLists; Ngjyrat StrainLists green, purple dhe rusty maroon të përdorura në kombinim; The StrainLists green, purple dhe rusty maroon colors të përdorura për llojet hibride, indica dhe kanabis sativa; dhe modelet E pllakave StrainLists (kolektivisht, Shenjat") janë marka tregtare Të StrainLists Holdings, Inc. Apple®, App Store® dhe iTunes® janë marka të regjistruara Të Apple, Inc. ("Mollë"). Google Play™ është një markë tregtare E Google, LLC. Ju pranoni dhe pranoni që nuk ju lejohet të përdorni Shenjat E StrainLists ose ndonjë shenjë të palës së tretë të shfaqur në faqen tonë pa pëlqimin paraprak me shkrim nga, respektivisht,StrainLists Holdings, Inc., Apple, ose pronarët e shenjave të tilla të palëve të treta.

14.4 Qasja dhe Shkarkimi I Aplikacionit Nga Apple. Kushtet e mëposhtme shtesë zbatohen për Çdo Aplikacion Celular të aksesuar ose shkarkuar nga iTunes® ose App Store® ("App Store Me Burim Aplikacionin Celular"):

(A) ju pranoni dhe bini dakord që (i) kjo Marrëveshje të lidhet vetëm midis jush dhe StrainLists, dhe jo Apple, dhe (ii) Që StrainLists, jo Apple, është përgjegjës vetëm Për Aplikacionin Celular Me Burim App Store dhe përmbajtjen e tij. Licenca që ju është dhënë Në Marrëveshje për të përdorur Aplikacionin Dhe Shërbimin Celular Me Burim App Store Është një e drejtë e pa transferueshme për të përdorur Aplikacionin Celular Me Burim App Store në Çdo Pajisje Apple që zotëroni ose kontrolloni, dhe vetëm siç lejohet Nga Rregullat e Përdorimit të përcaktuara Në Kushtet E Shërbimit Të App Store.

(b) ju pranoni Që Apple nuk ka asnjë detyrim për të furnizuar ndonjë shërbim mirëmbajtjeje dhe mbështetjeje në lidhje me Aplikacionin Celular Me Burim App Store.

(c) në rast të ndonjë dështimi Të Aplikacionit Celular Me Burim App Store për t'iu përshtatur çdo garancie të zbatueshme, Ju mund të njoftoni Apple dhe Apple do t'ju kthejë çmimin e blerjes Për Aplikacionin Celular Me Burim App Store. Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, Apple nuk do të ketë asnjë detyrim tjetër garancie në lidhje me Aplikacionin Celular Me Burim App Store. Ashtu si midis StrainLists dhe Apple, çdo pretendim tjetër, humbje, detyrime, dëme, kosto ose shpenzime që i atribuohen çdo dështimi në përputhje me ndonjë garanci do të jetë përgjegjësia e vetme e StrainLists.

(d) ju Dhe StrainLists pranoni që, si midis StrainLists Dhe Apple, Apple Nuk është përgjegjës për adresimin e ndonjë pretendimi që keni ose ndonjë pretendim të ndonjë pale të tretë në Lidhje Me Aplikacionin Celular Me Burim App Store Ose posedimin dhe përdorimin tuaj Të Aplikacionit Celular Me Burim App Store, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: (i) pretendimet e përgjegjësisë së produktit; (ii) çdo pretendim që Aplikacioni Celular Me Burim App Store nuk përputhet me

(e) ju Dhe StrainLists pranoni që, në rast të ndonjë pretendimi të palës së tretë Që Aplikacioni Celular Me Burim App Store Ose posedimi dhe përdorimi juaj I Atij Aplikacioni Celular Me Burim App Store cenon të drejtat e pronësisë intelektuale të palës së tretë, si midis StrainLists Dhe Apple, StrainLists, jo Apple, do të jetë vetëm përgjegjës për hetimin, mbrojtjen, zgjidhjen dhe shkarkimin e çdo pretendimi të tillë për shkelje të pronësisë intelektuale në masën

(f) ju Dhe StrainLists pranoni dhe pajtoheni Që Apple, dhe filialet E Apple, janë përfitues të palëve të treta të Marrëveshjes në lidhje me licencën tuaj Të Aplikacionit Celular Me Burim App Store, dhe se, pas pranimit tuaj të termave dhe kushteve Të Marrëveshjes, Apple Do të Ketë të drejtë (Dhe do të konsiderohet se ka pranuar Të drejtën) për të zbatuar Marrëveshjen në lidhje me licencën tuaj Të Aplikacionit Celular Me Burim App Store Kundër jush si përfitues i palës së tretë të Saj.

(g) ju përfaqësoni dhe garantoni që (i) nuk jeni të vendosur në një vend që i nënshtrohet një embargoje Të Qeverisë AMERIKANE, ose që është caktuar nga Qeveria AMERIKANE si një vend "mbështetës terrorist"; dhe (ii) ju nuk jeni të shënuar në asnjë Listë Të qeverisë Amerikane të palëve të ndaluara ose të kufizuara.

(h) Pa kufizuar asnjë term Tjetër Të Kushteve, duhet të respektoni të gjitha kushtet e zbatueshme të marrëveshjes së palëve të treta kur përdorni Aplikacionin Celular Me Burim App Store.

14.5 Të Ndryshme. Kjo Marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh në lidhje me përdorimin e Faqes dhe Shërbimeve. Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të kësaj Marrëveshjeje nuk do të funksionojë si heqje dorë nga një e drejtë ose dispozitë e tillë, as ndonjë ushtrim i vetëm ose i pjesshëm nga StrainLists i ndonjë të drejte ose pushteti këtu, përjashton ushtrimin e mëtejshëm të asaj ose ndonjë të drejte tjetër këtu. Titujt e seksionit në këtë Marrëveshje janë vetëm për lehtësi dhe nuk kanë efekt ligjor ose kontraktual. Fjala "përfshirë" do të thotë "përfshirë pa kufizim."Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje, për ndonjë arsye, konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje do të jenë të paqëllimshme dhe dispozita e pavlefshme ose e pazbatueshmedo të konsiderohet i modifikuar në mënyrë që të jetë i vlefshëm dhe i zbatueshëm në masën maksimale të lejuar me ligj. Asgjë e përfshirë këtu nuk do të interpretohet për të krijuar një marrëdhënie punësimi, partneriteti ose ndërmarrje të përbashkët midis jush dhe StrainLists. Kjo Marrëveshje, dhe të drejtat dhe detyrimet tuaja këtu, mund të mos caktohen, nënkontraktohen, delegohen ose transferohen ndryshe nga ju pa pëlqimin paraprak me shkrim Të StrainLists, dhe çdo detyrë, nënkontratë, delegim ose transferim në kundërshtim me sa më sipër do të jetë i pavlefshëm. Kushtet e Kësaj Marrëveshjeje do të jenë të detyrueshme për caktuesit.

Faqet E Fundit

Llojet E Rekomanduara

Mirë se vini në StrainLists.com

A jeni të paktën 21?

Duke hyrë në këtë faqe, ju pranoni Kushtet e Përdorimit dhe Politikën E Privatësisë.